Дом ученика “Алекса Дејовић”

ИСТОРИЈАТ

Објекат РЈ ”Алекса Дејовић” је саграђен 1948. год. у исто време кад и Грађевинска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1988. године, када постаје део Дома ученика средњих школа Београд. Реновиран је 1980/81. школске године и 2008. године.

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно ученике Грађевинске, Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе, Гимназије, ФФШ…

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.

Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 13 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у бризи за школу, за успех у школи, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и висока пролазност успеха наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство.

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови литерарне и ликовне секције и то остаје као траг у домским новинама “Ђачко доба”.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Ученичким домом „Алекса Дејовић“ руководи управник уз помоћ 13 високообразованих васпитача и стручних сарадника (педагога и специјалног педагога).
Управник: Владо Стијеповић
Стручни сарадник: Марина Костић, дипломирани педагог
Васпитачи у сарадњи са стручним сарадницима раде на остваривању главних циљева и задатака сваке од наведених области.
У области учења васпитачи имају двојаку улогу: организациону и инструктивну, а у складу са улогама и задатке:

Обезбеђивање оптималних услова за учење
Организовано учење (обавезни часови учења)
Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења
Стално подстицање мотивације
Континуирано праћење тока и ефеката учења
Анализа успеха/неуспеха (појединачно и на нивоу васпитне групе)
Праћење напредовања ученика у развијању личне компетентности

У области развијања личности и социјалних сазнања основни циљ је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која поштује себе и друге, а васпитач тај циљ реализује кроз задатке:

Помоћ у процесу адаптације ученика и подстицање социјалне интеракције
Подстицање код ученика развоја свести о себи
Помоћ ученицима у изналажењу оптималних стратегија у решавању личних проблема
Посредовање (помоћ) у стицању социјалних сазнања и унапређивање социјалних односа
Развијање комуникативних компетенција ученика

У области васпитања за слободно време руководимо се основним циљем, а то је оспособљавање ученика да своје слободно време испуњавају на основу својих потреба, жеља и интересовања, те да слободно време не буде „изгубљено“.

СМЕШТАЈ

Дом је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 294 корисника у 74 четворокреветних соба и једна двокреветна ( дечака 103+110 (грађевинска школа-дефицитарна занимања) и  девојчица 76).

ТИП СОБЕ БРОЈ СОБА
УКУПНО МЕСТА
 1/4, 1/2 74 294

 

Под истим условима прима ученике који похађају средње школе, а не живе у месту школовања. У непосредном окружењу дома су Грађевинска школа, Медицинска школа Београд, Фармацеутско – физиотерапеутска, Зуботехничка, Архитектонска, VI београдска гимназија.

Ученицима су на располагању учионице, библиотека са читаоницом, клуб, ТВ сала и интернет учионица, теретана, терен за фудбал, одбојку, кошарку.

Дом располаже савремено опремљеном кухињом са трпезаријом у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

У области васпитања за слободно време руководимо се основним циљем, а то је оспособљавање ученика да своје слободно време испуњавају на основу својих потреба, жеља и интересовања.

Задатак Дома је да понуди садржаје за креативно и квалитетно испуњавање слободног времена ученика и тако спречи пасивност и осећај празнине у времену ученика којим они релативно слободно располажу.

У овој области рада васпитачи имају континуирану сарадњу и подршку Програмске службе, како њеног културолошког, тако и спортског сегмента.

У Дому, на задовољство и ученика и васпитача, успешно раде следеће секције:

 • Културолошка секција
 • Ликовна секција
 • Литерарнa секција
 • Компјутерска секција
 • Плесна секција
 • Мултимедијална секција
 • Здравствени клуб
 • Кошаркашка секција
 • Одбојкашка секција
 • Шаховска секција
 • Фудбалска секција
 • Стони тенис
 • Пливање
 • Стрељаштво
 • Пикадо

КОНТАКТ

РЈ “Алекса Дејовић”
ул. Хајдук Станка бр.2, 11000 Београд
тел.: 011/2404 234
управник: Владо Стијеповић, проф. физичког васпитања
e-mail: dom.dejovic@sbb.rs